Tại sao nên sử dụng nhân viên kinh doanh bất động sản?

Tại sao nên sử dụng nhân viên kinh doanh bất động sản?

Nhân viên bán hàng bất động sản không chỉ là một “người bán hàng”. Họ thay mặt bạn với tư cách là đại lý, cung cấp cho bạn lời khuyên, hướng dẫn và thực hiện công việc – giúp bạn mua hoặc bán nhà. Mặc dù sự thật là họ được trả tiền cho những gì họ làm, nhưng các ngành nghề khác cung cấp lời khuyên, hướng dẫn và có dịch vụ để bán – chẳng hạn như Kế toán viên công chứng và Luật sư cũng vậy

Internet đã mở ra một thế giới thông tin mà trước đây người mua và người bán nhà không có được. Dữ liệu về danh sách rao bán gần như mới cập nhật – nhưng chưa hoàn toàn. Đôi khi bạn cần thông tin mới nhất về những gì đã bán hoặc đang rao bán và cách duy nhất để có được thông tin đó là thông qua đại lý.

Nếu bạn đang bán một ngôi nhà, bạn sẽ tiếp cận được nhiều người mua nhất bằng cách được liệt kê trong Dịch vụ Đăng ký Đa dạng. Chỉ có đại lý bất động sản được cấp phép là thành viên của MLS địa phương mới có thể giúp bạn được liệt kê ở đó – điều này sau đó sẽ giúp bạn tự động được liệt kê trên một số trang web bất động sản lớn. Nếu bạn đang mua hoặc bán nhà, MLS là công cụ tốt nhất dành cho đại lý của bạn.

Tuy nhiên, vai trò của người đại diện đã thay đổi trong vài năm qua. Trước đây, đại lý là cách duy nhất mà người mua và người bán nhà có thể tiếp cận thông tin. Bây giờ các đại lý đang phát triển. Bởi vì người mua và người bán nhà ngày nay có thông tin tốt hơn rất nhiều so với trước đây nên chuyên môn và khả năng ngày càng trở nên quan trọng hơn.

Đại lý bất động sản đang trở thành một “người hướng dẫn” hơn là một “nhân viên bán hàng” – đại diện cá nhân của bạn trong việc mua hoặc bán nhà.