Khi mua nhà mới, chúng ta nên nâng cấp những gì? Điều gì giữ giá trị nhất? Chúng ta có nâng cấp nhiều không? Chọn thêm mét vuông trong nhà? Thêm một phòng ngủ phụ?, v.v.

Khi mua nhà mới, chúng ta nên nâng cấp những gì? Điều gì giữ giá trị nhất? Chúng ta có nâng cấp nhiều không? Chọn thêm mét vuông trong nhà? Thêm một phòng ngủ phụ?, v.v.

Rất nhiều điều phụ thuộc vào lý do tại sao bạn mua nhà. Bạn mua nó chủ yếu để mua nhà hay chủ yếu để đầu tư? Có một sự khác biệt.

Phần lớn, nâng cấp là hạng mục mang lại lợi nhuận cao cho người xây dựng. Chúng không được thiết kế để nâng cao giá trị của ngôi nhà nhưng giúp bạn hạnh phúc hơn với ngôi nhà bạn mua.

Nếu bạn đang xem ngôi nhà của mình như một khoản đầu tư, thì bạn mua từ quy mô nhỏ đến trung bình trong khu vực và chỉ chi một số tiền tối thiểu để nâng cấp. Nếu bạn coi việc mua hàng của mình như một ngôi nhà thì bạn hãy chọn những nâng cấp sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn.

Một nguyên tắc chung là luôn nâng cấp thảm và đệm.