Sự khác biệt giữa một đại lý bất động sản và một nhà môi giới bất động sản là gì?

Sự khác biệt giữa một đại lý bất động sản và một nhà môi giới bất động sản là gì?

Hầu hết các bang đều yêu cầu các chuyên gia bán bất động sản phải được nhà nước cấp phép để họ có thể kiểm soát các yêu cầu về trình độ học vấn và kinh nghiệm, đồng thời có cơ quan trung ương giải quyết các vấn đề của người tiêu dùng. Thuật ngữ được sử dụng để xác định các chuyên gia bất động sản thay đổi một chút tùy theo từng tiểu bang. Các nhà môi giới thường được yêu cầu phải có trình độ học vấn và kinh nghiệm cao hơn nhân viên hoặc đại lý bất động sản. Người mà bạn thường giao dịch là một đại lý hoặc nhân viên bán hàng bất động sản. Người bán hàng được nhà nước cấp phép nhưng phải làm việc cho người môi giới. Tất cả danh sách đều được đặt dưới tên của người môi giới chứ không phải của nhân viên bán hàng. Người môi giới có thể giao dịch trực tiếp với người mua và người bán nhà hoặc có thể có đội ngũ nhân viên bán hàng hoặc đại lý làm việc cho mình.