Tôi phải lựa chọn giữa một ngôi nhà đã được nâng cấp ở một khu phố cũ hoặc một ngôi nhà mới hơn ở một khu phố hiện đại hơn. Ngôi nhà ở khu phố cũ có hầu hết mọi thứ tôi muốn và lớn hơn nhiều, nhưng khoản đầu tư nào hợp lý nhất?

Tôi phải lựa chọn giữa một ngôi nhà đã được nâng cấp ở một khu phố cũ hoặc một ngôi nhà mới hơn ở một khu phố hiện đại hơn. Ngôi nhà ở khu phố cũ có hầu hết mọi thứ tôi muốn và lớn hơn nhiều, nhưng khoản đầu tư nào hợp lý nhất?

Nếu mục tiêu của bạn là mua một căn nhà với giá trị bán lại và căn nhà bạn định mua ở khu phố cũ có giá trị cao hơn so với khu phố đó thì đó có thể không phải là lựa chọn khôn ngoan nhất. Nếu nó tương đương hoặc có giá thấp hơn những ngôi nhà khác thì không có vấn đề gì, vì giá cả phải được xem xét trong mối liên hệ với khu vực lân cận địa phương chứ không phải so với những ngôi nhà ở khu vực lân cận khác (phần lớn)

Ngoài ra, đó có phải là một khu phố đang suy thoái hay những người khác cũng sẽ sửa chữa mọi thứ để đó là một khu phố đang được cải thiện? Nó có thể trở thành một thỏa thuận rất tốt miễn là bạn không “trả quá nhiều tiền” vì những cải tiến gần đây.

Hãy nhớ rằng bạn cũng mua một ngôi nhà vì nó có giá trị đối với bạn như một “ngôi nhà” và đó là điều khác mà bạn nên cân nhắc. Bạn VÀ gia đình bạn sẽ cảm thấy thoải mái nhất khi ở khu phố nào?