Tôi có một người bạn của gia đình là Môi giới bất động sản. Tôi thích cô ấy và cô ấy giúp đỡ nhưng cô ấy đưa ra một mức giá để tôi bán nhà và tôi nghĩ nó quá thấp. Vì vậy, tôi đã gọi cho một đại lý khác và người này đã đề xuất mức giá phù hợp hơn với mong đợi của tôi. Tôi chọn ai?

Tôi có một người bạn của gia đình là Môi giới bất động sản. Tôi thích cô ấy và cô ấy giúp đỡ nhưng cô ấy đưa ra một mức giá để tôi bán nhà và tôi nghĩ nó quá thấp. Vì vậy, tôi đã gọi cho một đại lý khác và người này đã đề xuất mức giá phù hợp hơn với mong đợi của tôi. Tôi chọn ai?

Bạn có thể muốn tham khảo thêm một vài Nhà môi giới bất động sản về giá trị thị trường của ngôi nhà của bạn. Hầu hết các ước tính phải ở trong cùng một sân bóng.

Có thể là bạn của bạn đang thành thật hơn với bạn về giá trị căn nhà của bạn và người môi giới bất động sản kia đã đưa ra con số cao hơn vì anh ta đã biết bạn mong đợi điều đó. Việc này được gọi là “Mua danh sách” và là chủ đề của một bài viết trên trang web của chúng tôi.

Hoặc có thể đơn giản là bạn của bạn là một người bạn tốt, nhưng không phải là một nhà môi giới bất động sản xuất sắc.

Việc kết hợp kinh doanh và tình bạn luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho tình bạn. Mặt khác, nếu bạn của bạn thực sự có năng lực và đưa ra lời khuyên khôn ngoan, cô ấy có thể cảm thấy bị xúc phạm nếu bạn phớt lờ lời khuyên đó và chọn một người đại diện khác.